Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Dendrobium crystallinum Rchb. f. 1868-Hoàng Thảo Ngọc Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét