Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Hoàng thảo Trúc Phật Bà - Dendrobium pendulum (as Dendrobium crassinode)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét