Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Hoàng thảo u lồi, tứ bảo sắc - Dendrobium wardianum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét