Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Hạc vỹ - Dendrobium aphyllum

Dendrobium aphyllum (as syn. ''Dendrobium pierardii'') 
Hạc vỹ lào nở bung làm ngỡ ngàng bất cứ ai chiêm ngưỡng

 Dendrobium aphyllum 'Hadano Pink'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét