Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Dendrobium euryanthum Schltr. 1905 SECTION Breviflores.( Hoàng thảo Hương va ni)

Found only in Vietnam.
Very similar to D aduncum, D hercoglossum and D linguella but differs from them all in the acute narrow lip and large oblong violet spots at the apex of the column,Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét