Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Dendrobium hercoglossum Rchb. f. 1886-Hoàng thảo tím huế
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét