Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

List of Dendrobium species(Danh sách loài Lan hoàng thảo)

Lan hoàng thảo Dendrobium là một chi lớn trong Họ Lan, với khoảng 1.200 loài.
Một số loài trước kia được xếp vào chi này nhưng hiện đã được nhiều hệ thống phân loại chuyển đi, xem dưới đây để biết chi tiết cụ thể.
 1. Dendrobium aberrans – Deviating Dendrobium
 2. Dendrobium acaciifolium J.J.Sm.
 3. Dendrobium acanthophippiiflorum J.J.Sm.
 4. Dendrobium acerosum
 5. Dendrobium acianthum
 6. Dendrobium aciculare
 7. Dendrobium acinaciforme – Saber-shaped Dendrobium
 8. Dendrobium aclinia
 9. Dendrobium acuminatissimum
 10. Dendrobium acutifolium
 11. Dendrobium acutilobum
 12. Dendrobium acutimentum
 13. Dendrobium acutisepalum
 14. Dendrobium adae – Ada's Dendrobium
 15. Dendrobium adamsii
 16. Dendrobium aduncum – Hồng câu
 17. Dendrobium aemulum – Ironbark OrchidBrush Box OrchidWhite-feather OrchidSimilar-looking Dendrobium
  1. Dendrobium aemulum var. aemulum
  2. Dendrobium aemulum var. callitrophilum
 18. Dendrobium affine
 19. Dendrobium agathodaemonis[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 20. Dendrobium agrostophylloides
 21. Dendrobium agrostophyllum – Grassy-leaved Dendrobium
 22. Dendrobium agusanense
 23. Dendrobium alabense
 24. Dendrobium alaticaulinum – Winged-stem Dendrobium
 25. Dendrobium albayense
 26. Dendrobium albosanguineum – White and blood-red dendrobium
 27. Dendrobium alboviride
 28. Dendrobium alderwereltianum
 29. Dendrobium alexandrae – Alexandra's Dendrobium
 30. Dendrobium aliciae
 31. Dendrobium aloefolium
 32. Dendrobium alterum
 33. Dendrobium alticola
 34. Dendrobium amabile
 35. Dendrobium amboinense
 36. Dendrobium ambotiense
 37. Dendrobium amethystoglossum – Hoàng thảo lưỡi tím
 38. Dendrobium amoenum – Lovely Dendrobium
 39. Dendrobium amphigenyum
 40. Dendrobium anamalayanum
 41. Dendrobium anceps – Double-edged Dendrobium
 42. Dendrobium × andersonianum
 43. Dendrobium andreemillarae
 44. Dendrobium angiense
 45. Dendrobium angulatum
 46. Dendrobium angustiflorum
 47. Dendrobium angustipetalum
 48. Dendrobium angustispathum
 49. Dendrobium annae
 50. Dendrobium annamense
 51. Dendrobium annuligerum
 52. Dendrobium anosmum – Lưỡng điểm hạc
  • Dendrobium anosmum var. Dearei or Alba
  • Dendrobium anosmum var. Huttonii
  • Dendrobium anosmum var. Semi-alba
  • Dendrobium anosmum var. Superbum
 53. Dendrobium antennatum – Antelope orchid (sometimes separated in Ceratobium)
 54. Dendrobium anthrene
 55. Dendrobium apertum
 56. Dendrobium aphanochilum
 57. Dendrobium aphrodite – Aphrodite's Dendrobium
 58. Dendrobium aphyllum – Hạc vĩ
 59. Dendrobium appendicula
 60. Dendrobium aqueumHoàng thảo trắng
 61. Dendrobium araneum
 62. Dendrobium argiense
 63. Dendrobium aridum
 64. Dendrobium aries
 65. Dendrobium aristiferum
 66. Dendrobium armeniacum
 67. Dendrobium armitiae
 68. Dendrobium aromaticum
 69. Dendrobium arthrobulbum
 70. Dendrobium asperatum
 71. Dendrobium asperifolium[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 72. Dendrobium asphale
 73. Dendrobium assamicum
 74. Dendrobium atavus
 75. Dendrobium atjehense
 76. Dendrobium atromarginatum[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 77. Dendrobium atropurpureum
 78. Dendrobium atrorubens
 79. Dendrobium atroviolaceum – Hoàng thảo tím sẫm
 80. Dendrobium attenuatum
 81. Dendrobium aurantiflammeum
 82. Dendrobium aurantiroseum – Aunty Rosie
 83. Dendrobium auriculatum – Eared Dendrobium
 84. Dendrobium austrocaledonicum
 85. Dendrobium auyongii
 86. Dendrobium axillare
 87. Dendrobium ayubii
 88. Dendrobium babiense
 89. Dendrobium baeuerlenii
 90. Dendrobium baileyi
 91. Dendrobium balzerianum
 92. Dendrobium bambusifolium
 93. Dendrobium bambusiforme
 94. Dendrobium bambusinum
 95. Dendrobium bandaense
 96. Dendrobium barbatulum – Small-bearded dendrobium
 97. Dendrobium barbatum
 98. Dendrobium barisanum
 99. Dendrobium basilanense
 100. Dendrobium beamanianum
 101. Dendrobium beckleri[cần thẩm tra] – Pencil Orchid
 102. Dendrobium bellatulum – Hoàng thảo đốm đỏ
 103. Dendrobium bensoniae – Benson's Dendrobium
 104. Dendrobium bicallosum
 105. Dendrobium bicameratum
 106. Dendrobium bicaudatum – Two-tailed Dendrobium
 107. Dendrobium bicornutum
 108. Dendrobium bifalce
 109. Dendrobium bifarium
 110. Dendrobium biflorum
 111. Dendrobium bigibbum – Two-humped dendrobium
  • Dendrobium bigibbum var. album
  • Dendrobium bigibbum var. candicum
 112. Dendrobium bihamulatum
 113. Dendrobium bilobulatum
 114. Dendrobium bilobum
 115. Dendrobium biloculare
 116. Dendrobium binoculare
 117. Dendrobium bipulvinatum
 118. Dendrobium bismarckiense
 119. Dendrobium blanche-amesiae
 120. Dendrobium blumei
 121. Dendrobium bostrychodes
 122. Dendrobium boumaniae
 123. Dendrobium bowmannii[cần thẩm tra]
 124. Dendrobium brachyanthum
 125. Dendrobium brachycalyptra
 126. Dendrobium brachycentrum
 127. Dendrobium brachypus – Norfolk Island Orchid (formerlyD. gracilicaule var. brachypus)
 128. Dendrobium bracteosum – Bracted Dendrobium
 129. Dendrobium branderhorstii
 130. Dendrobium brassii
 131. Dendrobium brevicaudum
 132. Dendrobium brevicaule
  • Dendrobium brevicaule ssp. brevicaule
  • Dendrobium brevicaule ssp. calcarium
  • Dendrobium brevicaule ssp. pentagonum
 133. Dendrobium brevilabium
 134. Dendrobium brevimentum
 135. Dendrobium brunnescens
 136. Dendrobium brymerianum – Brymer's dendrobium
 137. Dendrobium buffumii
 138. Dendrobium bukidnonense
 139. Dendrobium bulbophylloides – Bulbophyllum-like Dendrobium
 140. Dendrobium bullenianum – Bullen's Dendrobium
 141. Dendrobium bunuanense
 142. Dendrobium busuangense
 143. Dendrobium cabadharense
 144. Dendrobium cacatua (formerly D. tetragonum var.hayesianum)
 145. Dendrobium cadetiiflorum
 146. Dendrobium cadetioides
 147. Dendrobium calcaratum
 148. Dendrobium calcariferum
 149. Dendrobium calceolum
 150. Dendrobium calicopis
 151. Dendrobium callitrophilum[cần thẩm tra]
 152. Dendrobium calophyllum
 153. Dendrobium calothyrsos
 154. Dendrobium calyculimentum
 155. Dendrobium calyptratum
 156. Dendrobium camaridiorum
 157. Dendrobium campbellii
 158. Dendrobium canaliculatum R.Br. – Groove-leaved DendrobiumOnion OrchidYellow Tea-tree Orchid
  • Dendrobium canaliculatum var. canaliculatum
  • Dendrobium canaliculatum var. nigrescens
 159. Dendrobium cancroides
 160. Dendrobium candidum
 161. Dendrobium capillipes – Hairy-column-footed Dendrobium
 162. Dendrobium capitellatoides
 163. Dendrobium capitellatum[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 164. Dendrobium capitisyork (formerly D. tetragonum var.giganteum)
 165. Dendrobium capituliflorum – Small Flower-head DendrobiumWhite Bottle-brush Orchid
 166. Dendrobium capra
 167. Dendrobium cariniferum – Keel-carrying Dendrobium
 168. Dendrobium carnicarinum
 169. Dendrobium carolinense
 170. Dendrobium carrii – Carr's Dendrobium
 171. Dendrobium carronii – Carron's DendrobiumPink Tea-tree Orchid
 172. Dendrobium carstensziense[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 173. Dendrobium caryicola
 174. Dendrobium casuarinae
 175. Dendrobium cathcartii
 176. Dendrobium catillare
 177. Dendrobium caudiculatum
 178. Dendrobium cavipes
 179. Dendrobium cemensiae
 180. Dendrobium ceraceum
 181. Dendrobium ceraula
 182. Dendrobium chalmersii
 183. Dendrobium chameleon – Chameleon Dendrobium
 184. Dendrobium changjiangense
 185. Dendrobium chittimae
 186. Dendrobium chlorostylum
 187. Dendrobium chordiforme Kraenzl (1910)
 188. Dendrobium christyanum – Christy's Dendrobium
 189. Dendrobium chrysanthum – Lan hoàng thảo hoa vàng
 190. Dendrobium chryseum – Yellow-flowered Dendrobium
 191. Dendrobium chrysobulbon
 192. Dendrobium chrysocrepis
 193. Dendrobium chrysopterum
 194. Dendrobium chrysosema
 195. Dendrobium chrysotainium
 196. Dendrobium chrysotoxum – Kim điệp thân phình
 197. Dendrobium ciliatilabellum
 198. Dendrobium cinereum – Light-grey Dendrobium
 199. Dendrobium cinnabarinum
  • Dendrobium cinnabarinum var. angustitepalum
  • Dendrobium cinnabarinum var. cinnabarinum
 200. Dendrobium clausum
 201. Dendrobium clavator – Club-shaped Dendrobium
 202. Dendrobium clavuligerum
 203. Dendrobium cleistogamum
 204. Dendrobium closterium
  • Dendrobium closterium var. closterium
  • Dendrobium closterium var. jocosum
 205. Dendrobium cochleatum
 206. Dendrobium cochliodes – Shell-like Dendrobium
 207. Dendrobium codonosepalum
 208. Dendrobium coelandria
 209. Dendrobium coeloglossum – Coelogyne-lipped Dendrobium
 210. Dendrobium collinum
 211. Dendrobium coloratum
 212. Dendrobium compactum
 213. Dendrobium compressicaule
 214. Dendrobium compressimentum
 215. Dendrobium compressistylum
 216. Dendrobium compressum
 217. Dendrobium comptonii (formerly D. gracilicaule var.howeanum)
 218. Dendrobium conanthum
 219. Dendrobium concavum
 220. Dendrobium concinnum – Elegant Dendrobium
 221. Dendrobium confinale
 222. Dendrobium confundens
 223. Dendrobium confusum[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 224. Dendrobium conicum
 225. Dendrobium connatum
 226. Dendrobium consanguineum
 227. Dendrobium constrictum
 228. Dendrobium convexipes
 229. Dendrobium convolutum – Convoluted Dendrobium
 230. Dendrobium copelandianum
 231. Dendrobium corallorhizon
 232. Dendrobium correllianum
 233. Dendrobium corrugatilobum
 234. Dendrobium corticicola
 235. Dendrobium courtauldii
 236. Dendrobium crabro
 237. Dendrobium crassicaule
 238. Dendrobium crassiflorum
 239. Dendrobium crassifolium – Thick-leaved Dendrobium
 240. Dendrobium crassilabium[cần thẩm tra] P.J.Spence: Papua New Guinea
 241. Dendrobium crassimarginatum
 242. Dendrobium crassinervium
 243. Dendrobium crenatifolium
 244. Dendrobium crenatilabre
 245. Dendrobium crepidatum – Shoe-lipped dendrobium
 246. Dendrobium cretaceum
 247. Dendrobium crispatum
 248. Dendrobium crispilinguum
 249. Dendrobium crispulum
 250. Dendrobium crocatum – Saffron-yellow Dendrobium
 251. Dendrobium croceocentrum
 252. Dendrobium crucilabre
 253. Dendrobium cruentum – Blood-red Dendrobium
 254. Dendrobium crumenatum – Pigeon Orchid, Sparrow Orchid, Bag-shaped Dendrobium, "dove orchid"
 255. Dendrobium cruttwellii – Cruttwell's Dendrobium
 256. Dendrobium crystallinum – Shiny crystal dendrobium
 257. Dendrobium cuculliferum
 258. Dendrobium cucullitepalum
 259. Dendrobium cultratum
 260. Dendrobium cultrifolium
 261. Dendrobium cumelinum
 262. Dendrobium cumulatum – Crowded-bulb Dendrobium
 263. Dendrobium cuneatipetalum
 264. Dendrobium cuneatum
 265. Dendrobium cuneiforme (Ruiz & Pav.) Pers
 266. Dendrobium cuneilabrum
 267. Dendrobium curvicaule (formerly D. speciosum var. capricornicumD. speciosum var. curvicaule)
 268. Dendrobium curviflorum
 269. Dendrobium curvimentum
 270. Dendrobium curvisepalum
 271. Dendrobium curvum
 272. Dendrobium cuspidatum
 273. Dendrobium cuthbertsonii – Cuthbertson's Dendrobium
 274. Dendrobium cyanocentrum – Black-blue-spurred Dendrobium
 275. Dendrobium cyanopterum
 276. Dendrobium cyatopoides
 277. Dendrobium cyclolobum
 278. Dendrobium cylindricum
 279. Dendrobium cymatoleguum
 280. Dendrobium cymbiforme
 281. Dendrobium cymboglossum – Boat-lipped Dendrobium
 282. Dendrobium cymbulipes
 283. Dendrobium cyrtolobum
 284. Dendrobium cyrtosepalum
 285. Dendrobium dactyliferum
 286. Dendrobium dactylodes
 287. Dendrobium daenikerianum
 288. Dendrobium dalatense
 289. Dendrobium dalleizettii
 290. Dendrobium dantaniense
 291. Dendrobium daoense[cần thẩm tra]
 292. Dendrobium darjeelingensis
 293. Dendrobium dearei – Deare's Dendrobium
 294. Dendrobium debile
 295. Dendrobium decumbens
  • Dendrobium decumbens var. decumbens
  • Dendrobium decumbens var. stenophyllum
 296. Dendrobium dekockii
 297. Dendrobium delacourii – Delacour's Dendrobium
 298. Dendrobium delicatulum
  • Dendrobium delicatulum ssp. delicatulum
  • Dendrobium delicatulum ssp. parvulum
 299. Dendrobium × delicatum – Delicate dendrobium (D. kingianum × D. tarberi; see also D. × kestevenii)
 300. Dendrobium deliense
 301. Dendrobium deltatum
 302. Dendrobium dendrocolloides – Dendrocola-like Dendrobium
 303. Dendrobium densiflorum – Densely-flowered dendrobium,Pineapple orchid
 304. Dendrobium densifolium
 305. Dendrobium dentatum
 306. Dendrobium denudans – Bare Dendrobium
 307. Dendrobium deplanchei
 308. Dendrobium derryi
 309. Dendrobium devonianum – Devon's dendrobium
 310. Dendrobium devosianum
 311. Dendrobium diaphanum
 312. Dendrobium diceras
 313. Dendrobium dichaeoides – Dichaea-like Dendrobium
 314. Dendrobium dichroma
 315. Dendrobium dickasonii
 316. Dendrobium dielsianum
 317. Dendrobium diffusum
 318. Dendrobium dillonianum
 319. Dendrobium diodon
  • Dendrobium diodon ssp. diodon
  • Dendrobium diodon ssp. kodayarensis
 320. Dendrobium dionaeoides
 321. Dendrobium discerptum
 322. Dendrobium discocaulon
 323. Dendrobium discolor – Golden Orchid
  • Dendrobium discolor ssp. discolor
  • Dendrobium discolor ssp. incurvata
  • Dendrobium discolor var. broomfieldii
  • Dendrobium discolor var. fimbrilabium
  • Dendrobium discolor var. fuscum
 324. Dendrobium disoides
 325. Dendrobium dissitifolium
 326. Dendrobium distachyon
 327. Dendrobium distichobulbum
 328. Dendrobium distichum – Distichous-leaved Dendrobium
 329. Dendrobium dixanthum – Double-blooming Dendrobium
 330. Dendrobium dixonianum – Dixon's Dendrobium
 331. Dendrobium djamuense
 332. Dendrobium dolichocaulon
 333. Dendrobium draconis – Lan hoàng thảo nhất điểm hồng
 334. Dendrobium dulce
 335. Dendrobium eboracense
 336. Dendrobium ejirii
 337. Dendrobium elatum
 338. Dendrobium elephantinum
 339. Dendrobium ellipsophyllum – Lan hoàng thảo hương duyên
 340. Dendrobium elmeri
 341. Dendrobium emarginatum
 342. Dendrobium endertii
 343. Dendrobium engae – Enga Dendrobium
 344. Dendrobium ephemerum J.J.Sm. – "small white orchid"
 345. Dendrobium epidendropsis – Epidendrum-like Dendrobium / synonym of Dendrobium ionopus
 346. Dendrobium equitans – Riding-leaved Dendrobium
 347. Dendrobium erectifolium
 348. Dendrobium erectopatens
 349. Dendrobium erectum
 350. Dendrobium eriiflorum – Eria-flowered Dendrobium
 351. Dendrobium eriopexis
 352. Dendrobium erostelle
 353. Dendrobium erosum
 354. Dendrobium erubescens
 355. Dendrobium erythropogon
 356. Dendrobium escritorii
 357. Dendrobium eserre
 358. Dendrobium esuriens
 359. Dendrobium euryanthum
 360. Dendrobium evaginatum
 361. Dendrobium exaltatum
 362. Dendrobium exasperatum
 363. Dendrobium excavatum
  • Dendrobium excavatum var. buruense
  • Dendrobium excavatum var. excavatum
 364. Dendrobium exile
 365. Dendrobium exilicaule
 366. Dendrobium eximium – Extraordinary Dendrobium
 367. Dendrobium extra-axillare
 368. Dendrobium faciferum
 369. Dendrobium fairchildiae – Fairchild's Dendrobium
  • Dendrobium fairchildae var. Alba
 370. Dendrobium falcatum
 371. Dendrobium falcipetalum
 372. Dendrobium falconeri – Falconer's dendrobium
 373. Dendrobium falcorostrum – Beech OrchidFalcon's Beak Dendrobium
 374. Dendrobium fanjingshanense
 375. Dendrobium farinatum[cần thẩm tra] Schildh. & Schraut: Vietnam
 376. Dendrobium farmeri – Ngọc điểm
 377. Dendrobium fellowsii F.Muell.
 378. Dendrobium ferdinandii
 379. Dendrobium filicaule
 380. Dendrobium fimbriatum – Kim điệp quăn
 381. Dendrobium fimbrilabium
 382. Dendrobium findleyanum – Findlay's dendrobium
 383. Dendrobium finetianum
 384. Dendrobium finisterrae Schltr. – End-of-the-World Orchid,End-of-the-World Dendrobium: Papua New Guinea
 385. Dendrobium finniganense
 386. Dendrobium fissum
 387. Dendrobium flagellum
 388. Dendrobium flammula
 389. Dendrobium fleckeri – Flecker's Dendrobium
 390. Dendrobium × fleischeri
 391. Dendrobium flexicaule
 392. Dendrobium flexile
 393. Dendrobium floridanum
 394. Dendrobium × foederatum
 395. Dendrobium foelschei (formerly D. canaliculatum var.foelschei)
 396. Dendrobium foetens
 397. Dendrobium forbesii – Forbes' Dendrobium
  • Dendrobium forbesii var. forbesii
  • Dendrobium forbesii var. praestans
 398. Dendrobium formosum – Bạch nhạn
 399. Dendrobium foxii
 400. Dendrobium fractiflexum
 401. Dendrobium fractum
 402. Dendrobium fragilis
 403. Dendrobium friedricksianum – Friedericks' Dendrobium
 404. Dendrobium fruticicola
 405. Dendrobium fuerstenbergianum
 406. Dendrobium fulgescens
 407. Dendrobium fulgidum – Shiny Dendrobium
 408. Dendrobium fuligineum
 409. Dendrobium fuliginosum
 410. Dendrobium fulminicaule
 411. Dendrobium furcatopedicellatum
 412. Dendrobium furcatum
 413. Dendrobium furfuriferum
 414. Dendrobium fusciflorum
 415. Dendrobium fytchianum – Fytch's Dendrobium
 416. Dendrobium gagnepainii
 417. Dendrobium garrettii
 418. Dendrobium gatiense
 419. Dendrobium gemellum
 420. Dendrobium gemmiferum
 421. Dendrobium geotropum – Pendent Dendrobium
 422. Dendrobium gerlandianum – Erlangen Dendrobium
 423. Dendrobium gibbosum
 424. Dendrobium gibsonii
 425. Dendrobium giriwoense
 426. Dendrobium gjellerupii
 427. Dendrobium glaucoviride
 428. Dendrobium glebulosum
 429. Dendrobium globiflorum
 430. Dendrobium glomeratum
 431. Dendrobium glumaceum
 432. Dendrobium glossorrhynchoides
 433. Dendrobium gnomus
 434. Dendrobium gobiense
 435. Dendrobium goldfinchii
 436. Dendrobium goldiei[cần thẩm tra] Rchb.f.
  • Dendrobium goldiei var. karthausianum Rolfe
 437. Dendrobium goldschmidtianum – Goldschmidt's Dendrobium
 438. Dendrobium gonzalesii – Gonzales Dendrobium Synonym of the accepted name Dendrobium ceraula
 439. Dendrobium gouldii – Gould's DendrobiumGuadalcanal Gold DendrobiumFlorida Blue Dendrobium
 440. Dendrobium govidjoae
 441. Dendrobium gracile
 442. Dendrobium gracilicaule – Delicate Dendrobium, Leopard Orchid
 443. Dendrobium × gracillimum (D. gracilicaule × D. tarberi; see also D. × nitidum)
 444. Dendrobium gramineum
 445. Dendrobium grande
 446. Dendrobium grastidioides
 447. Dendrobium gratiosissimum (vi:Lan ý thảo) – Very graceful dendrobium
 448. Dendrobium greenianum
 449. Dendrobium gregulus
 450. Dendrobium griffithianum – Griffith's Dendrobium
 451. Dendrobium × grimesii
 452. Dendrobium groeneveldtii
 453. Dendrobium grootingsii
 454. Dendrobium grossum
 455. Dendrobium guamense
 456. Dendrobium guangxiense
 457. Dendrobium guerreroi – Guerrero's Dendrobium
 458. Dendrobium gunnarii
 459. Dendrobium gynoglottis
 460. Dendrobium habbemense
 461. Dendrobium hagerupii
 462. Dendrobium hainanense – Hainan Dendrobium
 463. Dendrobium hallieri
 464. Dendrobium halmaheirense J.J.Sm.
 465. Dendrobium hamadryas
 466. Dendrobium hamaticalcar
 467. Dendrobium hamatum
 468. Dendrobium hamiferum
 469. Dendrobium hancockii – Hancock's Dendrobium
 470. Dendrobium harveyanum – Hancock's Dendrobium
 471. Dendrobium hasseltii – Hasselt's DendrobiumSpinach orchid
 472. Dendrobium hastilabium
 473. Dendrobium hawkesii
 474. Dendrobium helix – Twist-petalled Dendrobium,Corkscrew Orchid
 475. Dendrobium hellerianum
 476. Dendrobium hellwigianum – Hellwig's Dendrobium
 477. Dendrobium helvolum
 478. Dendrobium hemimelanoglossum – Half-black-lipped Dendrobium
 479. Dendrobium henanense
 480. Dendrobium hendersonii
 481. Dendrobium henryi
 482. Dendrobium hepaticum
 483. Dendrobium herbaceum
 484. Dendrobium hercoglossum – Rampart-lipped Dendrobium
 485. Dendrobium herpetophytum
 486. Dendrobium heterocarpum – Different-fruited dendrobium
 487. Dendrobium heteroglossum
 488. Dendrobium hexadesmia
 489. Dendrobium hippocrepiferum
 490. Dendrobium hirtulum
 491. Dendrobium histrionicum
 492. Dendrobium hodgkinsonii
 493. Dendrobium hollandianum
 494. Dendrobium holochilum
 495. Dendrobium hookerianum
 496. Dendrobium hornei
 497. Dendrobium horstii
 498. Dendrobium hosei
 499. Dendrobium hughii
 500. Dendrobium humboldtense
 501. Dendrobium huoshanense
 502. Dendrobium huttonii
 503. Dendrobium hymenanthum – Membranous Dendrobium
 504. Dendrobium hymenocentrum
 505. Dendrobium hymenopetalum
 506. Dendrobium hymenophyllum – Delicately-leaved Dendrobium
 507. Dendrobium hymenopterum
 508. Dendrobium hyperanthiflorum
 509. Dendrobium hypodon
 510. Dendrobium hypopogon
 511. Dendrobium igneoniveum
 512. Dendrobium igneum – Fire-red Dendrobium
 513. Dendrobium imbricatum
 514. Dendrobium imitans
 515. Dendrobium implicatum
 516. Dendrobium ianthinum Schuit. & Puspit
 517. Dendrobium inamoenum
 518. Dendrobium inconspicuum
 519. Dendrobium incumbens
 520. Dendrobium incurvatum
 521. Dendrobium incurvociliatum
 522. Dendrobium incurvum
 523. Dendrobium indivisum – Undivided Dendrobium
  • Dendrobium indivisum var. indivisum
  • Dendrobium indivisum var. lampangense
  • Dendrobium indivisum var. pallidum
 524. Dendrobium indochinense
 525. Dendrobium indragiriense
 526. Dendrobium inflatum
 527. Dendrobium informe
 528. Dendrobium infractum
 529. Dendrobium infundibulum – Hoàng thảo phễu
 530. Dendrobium ingratum
 531. Dendrobium insigne – Splendid Dendrobium
  • Dendrobium insigne var. insigne
  • Dendrobium insigne var. subsimplex
 532. Dendrobium integrum
 533. Dendrobium intricatum
 534. Dendrobium involutum
 535. Dendrobium ionopus
 536. Dendrobium isochiloides
  • Dendrobium isochiloides var. isochiloides
  • Dendrobium isochiloides var. pumilum
 537. Dendrobium iteratum
 538. Dendrobium jabiense
 539. Dendrobium jacobsonii – Jacobson's Dendrobium
 540. Dendrobium jenkinsii – Jenkins's dendrobium
 541. Dendrobium jennae
 542. Dendrobium jennyanum
 543. Dendrobium johannis – Johan's dendrobium
 544. Dendrobium johnsoniae F.Muell. – Johnson's Dendrobium
 545. Dendrobium jonesii
  • Dendrobium jonesii var. jonesii
  • Dendrobium jonesii var. magnificum
 546. Dendrobium jubatum
 547. Dendrobium judithiae
 548. Dendrobium junceum – Reed-leaved Dendrobium
 549. Dendrobium juncifolium
 550. Dendrobium juncoideum
 551. Dendrobium juniperinum
 552. Dendrobium kanakorum
 553. Dendrobium kanburiense
 554. Dendrobium kaniense
 555. Dendrobium katherinae
 556. Dendrobium kaudernii
 557. Dendrobium kauldorumii
 558. Dendrobium keithii
 559. Dendrobium kempterianum
 560. Dendrobium kenepaiense
 561. Dendrobium kentrochilum
 562. Dendrobium kentrophyllum
 563. Dendrobium × kestevenii (D. speciosum × D. kingianum; see also D. × delicatum)
 564. Dendrobium kerstingianum
 565. Dendrobium keytsianum
 566. Dendrobium khanhoaense
 567. Dendrobium khasianum
 568. Dendrobium kiauense
 569. Dendrobium kietaense
 570. Dendrobium kingianum – Pink Rock Orchid, Captain King's Dendrobium, Pink Rock Lily (sometimes separated in Thelychiton)
  • Dendrobium kingianum ssp. carnarvonense
  • Dendrobium kingianum ssp. kingianum
  • Dendrobium kingianum var. pulcherrimum
 571. Dendrobium kjellbergii
 572. Dendrobium klabatense
 573. Dendrobium klossii
 574. Dendrobium koordersii
 575. Dendrobium korinchense
 576. Dendrobium korthalsii
 577. Dendrobium kosepangii
 578. Dendrobium kraemeri
 579. Dendrobium kraenzlinii
 580. Dendrobium kratense
 581. Dendrobium kruiense
 582. Dendrobium kryptocheilum
 583. Dendrobium kuhlii – Kuhl's Dendrobium
 584. Dendrobium kurashigei
 585. Dendrobium kuyperi
 586. Dendrobium kwangtungense
 587. Dendrobium laceratum
 588. Dendrobium lacteum – Milk-white Dendrobium
 589. Dendrobium laevifolium – Shiny-leaved Dendrobium
 590. Dendrobium lagarum
 591. Dendrobium lanuginosum Ormerod
 592. Dendrobium lambii
 593. Dendrobium lamellatum – Laminae Dendrobium
 594. Dendrobium lamelluliferum
 595. Dendrobium lamii
 596. Dendrobium lampongense
 597. Dendrobium lamprocaulon
 598. Dendrobium lamproglossum
 599. Dendrobium lamrianum
 600. Dendrobium lamyaiae
 601. Dendrobium lanceolatum
 602. Dendrobium lancifolium – Sword-leaved Dendrobium
 603. Dendrobium lancilabium
 604. Dendrobium lancilobum
 605. Dendrobium langbianense
 606. Dendrobium lankaviense
 607. Dendrobium lanyaiae[cần thẩm tra]
 608. Dendrobium lasianthera – Wooly Pollina Dendrobium
 609. Dendrobium lasioglossum
 610. Dendrobium latelabellatum
 611. Dendrobium laterale
 612. Dendrobium latifrons
 613. Dendrobium laurensii
 614. Dendrobium × lavarackianum
 615. Dendrobium lawesii – Lawes' DendrobiumChristmas-bell Orchid
 616. Dendrobium lawiense
 617. Dendrobium laxiflorum
 618. Dendrobium leeanum
 619. Dendrobium leonis – Lion-like Dendrobium
 620. Dendrobium leontoglossum
 621. Dendrobium lepidochilum
 622. Dendrobium lepoense
 623. Dendrobium leporinum
 624. Dendrobium leptocladum
 625. Dendrobium leucochlorum
 626. Dendrobium leucocyanum – White-and-blue Dendrobium
 627. Dendrobium leucohybos
 628. Dendrobium levatii
 629. Dendrobium leytense
 630. Dendrobium lichenastrum (F.Muell.) Kraenzl.
 631. Dendrobium lichenicola[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 632. Dendrobium limii
 633. Dendrobium linawianum
 634. Dendrobium lindleyi – Lan vảy rồng (formerly D. aggregatum)
 635. Dendrobium lineale – Morobe Shower
 636. Dendrobium linearifolium
 637. Dendrobium linguella
 638. Dendrobium lithicola[cần thẩm tra] (formerly D. bigibbum var.compactum)
 639. Dendrobium litorale
 640. Dendrobium lituiflorum – Hoàng thảo loa kèn
 641. Dendrobium lobatum
 642. Dendrobium lobbii
 643. Dendrobium lobulatum – Small-lobed Dendrobium
 644. Dendrobium lockhartioides
 645. Dendrobium loddigesii – Nghệ tâm
 646. Dendrobium loesenerianum
 647. Dendrobium loherianum
 648. Dendrobium lohohense
 649. Dendrobium lomatochilum
 650. Dendrobium lonchigerum
 651. Dendrobium longicaule
 652. Dendrobium longicornu – Long-horned dendrobium
 653. Dendrobium longipecten
 654. Dendrobium longissimum
 655. Dendrobium lowii – Low's Dendrobium
 656. Dendrobium lubbersianum
 657. Dendrobium lueckelianum – Lueckel's Dendrobium
 658. Dendrobium lunatum
 659. Dendrobium luteolum
 660. Dendrobium luzonense
 661. Dendrobium maccarthiae – Wesak Orchidvesak mala(Ceylon)
 662. Dendrobium macfarlanei
 663. Dendrobium macranthum
 664. Dendrobium macraporum
 665. Dendrobium macrifolium
 666. Dendrobium macrogenion
 667. Dendrobium macrophyllum – Large-leaved dendrobium,Pastor's orchid (formerly D. musciferum)
  • Dendrobium macrophyllum var. macrophyllum
  • Dendrobium macrophyllum var. subvelutinum
 668. Dendrobium macropus (formerly D. gracilicaule var.macropus)
 669. Dendrobium macrostachyum
 670. Dendrobium macrostigma
 671. Dendrobium maculosum
 672. Dendrobium magistratus
 673. Dendrobium maierae
 674. Dendrobium malacanthum
 675. Dendrobium malbrownii
 676. Dendrobium maleolens
 677. Dendrobium malvicolor – Mallow-colored Dendrobium
 678. Dendrobium mannii
 679. Dendrobium maraiparense
 680. Dendrobium margaretiae
 681. Dendrobium marivelense
 682. Dendrobium marmoratum
 683. Dendrobium masarangense
  • Dendrobium masarangense ssp. masarangense
  • Dendrobium masarangense var. chlorinum
 684. Dendrobium mastersianum
 685. Dendrobium mayandyi
 686. Dendrobium megaceras
 687. Dendrobium melaleucaphilum (formerly D. tetragonumvar. melaleucaphilum)
 688. Dendrobium melanostictum
 689. Dendrobium melanotrichum
 690. Dendrobium melinanthum – Millet-pollinia Dendrobium
 691. Dendrobium meliodorum
 692. Dendrobium mellicolor
 693. Dendrobium merrillii
 694. Dendrobium metachilinum
 695. Dendrobium metrium
 696. Dendrobium micholitzii
 697. Dendrobium microbulbon
 698. Dendrobium microglaphys
 699. Dendrobium milaniae – Po-Milan's Dendrobium
 700. Dendrobium militare
 701. Dendrobium millarae
 702. Dendrobium mindanaense
 703. Dendrobium minimiflorum
 704. Dendrobium minimum
 705. Dendrobium minutiflorum
 706. Dendrobium minutigibbum
 707. Dendrobium mirandum
 708. Dendrobium mirbelianum – Mirbel's Dendrobium,Mangrove Orchid
 709. Dendrobium mischobulbum
 710. Dendrobium miserum
 711. Dendrobium miyasakii – Miyasaki's Dendrobium
 712. Dendrobium modestissimum
 713. Dendrobium modestum
 714. Dendrobium mohlianum – Mohl's Dendrobium
 715. Dendrobium molle
 716. Dendrobium moluccense
 717. Dendrobium moniliforme – Sekikoku
 718. Dendrobium monophyllum – Lily-of-the-Valley Orchid
 719. Dendrobium montanum – Mountain Dendrobium
 720. Dendrobium montedeakinense
 721. Dendrobium monticola
 722. Dendrobium montis-sellae
 723. Dendrobium montis-yulei
 724. Dendrobium mooreanum
 725. Dendrobium moorei – Moore's Dendrobium
 726. Dendrobium moquetteanum
 727. Dendrobium morotaiense
 728. Dendrobium mortii – Pencil Orchid, "rattail orchid"
 729. Dendrobium moschatum – Hoàng thảo da cam
 730. Dendrobium mucronatum
 731. Dendrobium multifolium
 732. Dendrobium multilineatum
 733. Dendrobium multiramosum
 734. Dendrobium multistriatum
 735. Dendrobium munificum
 736. Dendrobium muricatum
 737. Dendrobium mussauense
 738. Dendrobium mutabile – Variable dendrobium
 739. Dendrobium mystroglossum
 740. Dendrobium nabawanense
 741. Dendrobium nanocompactum
 742. Dendrobium nanum
 743. Dendrobium nardoides
 744. Dendrobium nareshbahadurii
 745. Dendrobium nathanielis
 746. Dendrobium navicula
 747. Dendrobium nebularum
 748. Dendrobium neglectum
 749. Dendrobium nemorale
 750. Dendrobium neoguineense
 751. Dendrobium nephrolepidis
 752. Dendrobium neuroglossun
 753. Dendrobium ngoyense
 754. Dendrobium nhatrangense
 755. Dendrobium nienkui
 756. Dendrobium nieuwenhuisii
 757. Dendrobium nigricans
 758. Dendrobium nimium
 759. Dendrobium nindii – Cowslip orchidNind's Dendrobium
 760. Dendrobium nitidiflorum
 761. Dendrobium × nitidum (D. gracilicaule × D. pedunculatum; see also D. × gracillimum. Formerly Dendrobium speciosum var. nitidum)
 762. Dendrobium niveopurpureum
 763. Dendrobium njongense
 764. Dendrobium nobile – Noble Dendrobium
 765. Dendrobium normale[cần thẩm tra]
 766. Dendrobium nothofageti
 767. Dendrobium nothofagicola – Nothofagus Dendrobium
 768. Dendrobium nubigenum
 769. Dendrobium nudum – Naked Dendrobium
 770. Dendrobium numaldeorii C.Deori, Hynn. & Phukan: Himalaya
 771. Dendrobium nummularia
 772. Dendrobium nutans
 773. Dendrobium nycteridoglossum
 774. Dendrobium obcordatum
 775. Dendrobium obliquum
 776. Dendrobium oblongimentum
 777. Dendrobium oblongum
 778. Dendrobium obovatum
 779. Dendrobium obrienianum
 780. Dendrobium obscureauriculatum
 781. Dendrobium obtusum
 782. Dendrobium ochraceum
 783. Dendrobium ochranthum
 784. Dendrobium ochreatum – Stem-clasping-tube Dendrobium
 785. Dendrobium ochroleucum
 786. Dendrobium odoardii
 787. Dendrobium odontopus
 788. Dendrobium odoratum
 789. Dendrobium okabeanum
 790. Dendrobium okinawense
 791. Dendrobium oligadenium
 792. Dendrobium oliganthum
 793. Dendrobium oligophyllum – Few-leaved Dendrobium
 794. Dendrobium olivaceum
 795. Dendrobium oppositifolium
 796. Dendrobium orbiculare
 797. Dendrobium orbilobulatum
 798. Dendrobium oreodoxa
 799. Dendrobium orientale
 800. Dendrobium ornithoflorum
 801. Dendrobium osmophytopsis
 802. Dendrobium ostrinoglossum – May River OrchidSepik Blue Orchid
 803. Dendrobium ostrinum
  • Dendrobium ostrinum var. ochroleucum
  • Dendrobium ostrinum var. ostrinum
 804. Dendrobium otaguroanum
 805. Dendrobium ovatifolium
 806. Dendrobium ovatipetalum
 807. Dendrobium ovatum
 808. Dendrobium ovipostoriferum
 809. Dendrobium oxychilum
 810. Dendrobium oxyphyllum
 811. Dendrobium paathii
 812. Dendrobium pachyanthum
 813. Dendrobium pachyglossum – Few-leaved Dendrobium
 814. Dendrobium pachyphyllum – Broad-stemmed Dendrobium
 815. Dendrobium pachystele
 816. Dendrobium pachythrix
 817. Dendrobium pahangense
 818. Dendrobium palawense
 819. Dendrobium palpebrae – Brow-like Dendrobium
 820. Dendrobium pandaneti
 821. Dendrobium panduratum
  • Dendrobium panduratum ssp. panduratum
  • Dendrobium panduratum ssp. villosum
 822. Dendrobium panduriferum
 823. Dendrobium paniferum
 824. Dendrobium pantherinum
 825. Dendrobium papilio
 826. Dendrobium papilioniferum[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 827. Dendrobium papuanum
 828. Dendrobium papyraceum – Paper-like Dendrobium
 829. Dendrobium paradoxum
 830. Dendrobium parciflorum
 831. Dendrobium parcoides
 832. Dendrobium parcum
 833. Dendrobium parishii – Parish's Dendrobium
 834. Dendrobium parnatanum
 835. Dendrobium parthenium
 836. Dendrobium parviflorum
 837. Dendrobium parvifolium
 838. Dendrobium parvilobum
 839. Dendrobium parvum
 840. Dendrobium paspalifolium
 841. Dendrobium patentifiliforme
 842. Dendrobium patentilobum
 843. Dendrobium patentissimum
 844. Dendrobium patulum
 845. Dendrobium pectinatum
 846. Dendrobium peculiare
 847. Dendrobium pedicellatum
 848. Dendrobium pedilochilum
 849. Dendrobium peguanum – Pegu Dendrobium
 850. Dendrobium pendulum – Pendant-growing Dendrobium
 851. Dendrobium pedunculatum (formerly D. speciosum var.pedunculatum)
 852. Dendrobium pensile
 853. Dendrobium pentapterum
 854. Dendrobium percnanthum
 855. Dendrobium pergracile
 856. Dendrobium perlongum
 857. Dendrobium perpaulum
 858. Dendrobium perula
 859. Dendrobium perulatum
 860. Dendrobium petiolatum – Stemmed Dendrobium
 861. Dendrobium petrophilum
 862. Dendrobium phalaenopsis – Cooktown Orchid (formerlyD. bigibum var. phalaenopsisD. bigibbum var.superbum)
 863. Dendrobium phaeanthum
 864. Dendrobium philippinense
 865. Dendrobium phillipsii
 866. Dendrobium phragmitoides
 867. Dendrobium pictum
 868. Dendrobium piestocaulon
  • Dendrobium piestocaulon var. kauloense
  • Dendrobium piestocaulon var. piestocaulon
 869. Dendrobium pinifolium
 870. Dendrobium piranha
 871. Dendrobium planibulbe
 872. Dendrobium planicaule
 873. Dendrobium planum
 874. Dendrobium platybasis
 875. Dendrobium platygastrium – Broad-bellied Dendrobium
 876. Dendrobium plebejum
 877. Dendrobium pleianthum – Rich-blooming Dendrobium
 878. Dendrobium pleiostachyum
 879. Dendrobium pleurodes
 880. Dendrobium plumilobum
 881. Dendrobium podocarpifolium
 882. Dendrobium podochiloides
 883. Dendrobium pogonatherum
 884. Dendrobium pogoniates
 885. Dendrobium poissonianum
 886. Dendrobium polycladium
  • Dendrobium polycladium var. atractoglossum
  • Dendrobium polycladium var. polycladium
 887. Dendrobium polyphyllum
 888. Dendrobium polyschistum
  • Dendrobium polyschistum var. graminiforme
  • Dendrobium polyschistum var. marginatum
  • Dendrobium polyschistum var. polyschistum
 889. Dendrobium polytrichum
 890. Dendrobium ponapense
 891. Dendrobium poneroides
  • Dendrobium poneroides var. angustum
  • Dendrobium poneroides var. poneroides
 892. Dendrobium porphyrochilum
 893. Dendrobium potamophila
 894. Dendrobium praecinctum
 895. Dendrobium praetermissum
 896. Dendrobium prasinum – Leek-green Dendrobium
 897. Dendrobium prenticeii[cần thẩm tra] (F.Muell.) Nicholls (formerlyD. lichenastrum var. prenticeii)
 898. Dendrobium prianganense
 899. Dendrobium × primulardii
 900. Dendrobium primulinum – Primrose-yellow Dendrobium
 901. Dendrobium pristinum
 902. Dendrobium procerum
 903. Dendrobium procumbens
 904. Dendrobium profusum
 905. Dendrobium prostheciglossum
 906. Dendrobium prostratum
 907. Dendrobium proteranthum
 908. Dendrobium pruinosum
 909. Dendrobium pseudoaloifolium
 910. Dendrobium pseudocalceolum
 911. Dendrobium pseudoconanthum
 912. Dendrobium pseudodichaea
 913. Dendrobium pseudoglomeratum – Pseudo-glomeratum Dendrobium
 914. Dendrobium pseudointricatum
 915. Dendrobium pseudopeloricum
 916. Dendrobium pseudotenellum
 917. Dendrobium pterocarpum
 918. Dendrobium puberulilingue
 919. Dendrobium pulchellum – Hoàng thảo môi đỏ
 920. Dendrobium pulleanum
 921. Dendrobium pulvinatum
 922. Dendrobium punamense
 923. Dendrobium puniceum
 924. Dendrobium purpureiflorum
 925. Dendrobium purpureum – Purple Dendrobium
  • Dendrobium purpureum ssp. candidulum
  • Dendrobium purpureum ssp. purpureum
 926. Dendrobium putnamii
 927. Dendrobium pycnostachyum
 928. Dendrobium quadrialatum[cần thẩm tra] J.J.Sm.
 929. Dendrobium quadriferum
 930. Dendrobium quadrilobatum
 931. Dendrobium quadriquetrum
 932. Dendrobium quinquecaudatum
 933. Dendrobium quinquedentatum
 934. Dendrobium quinquelobatum
 935. Dendrobium quisumbingii
 936. Dendrobium racemosum – "rattail orchid"
 937. Dendrobium rachmatii
 938. Dendrobium radians
 939. Dendrobium ramificans
 940. Dendrobium ramosii – Ramos' Dendrobium
 941. Dendrobium rantii
 942. Dendrobium rappardii
 943. Dendrobium rariflorum
 944. Dendrobium rarum
 945. Dendrobium rechingerorum
 946. Dendrobium recurvilabre
 947. Dendrobium reflexibarbatulum
 948. Dendrobium reflexitepalum
 949. Dendrobium refractum
 950. Dendrobium regium
 951. Dendrobium reineckei
 952. Dendrobium reniforme
 953. Dendrobium rennellii – Rennell Dendrobium
 954. Dendrobium revolutum
 955. Dendrobium rex (formerly D. speciosum var.grandiflorum)
 956. Dendrobium rhabdoglossum
 957. Dendrobium rhodobalion
 958. Dendrobium rhodocentrum
 959. Dendrobium rhodostele
 960. Dendrobium rhodostictum – Red-spotted Dendrobium
 961. Dendrobium rhombopetalum
 962. Dendrobium rhytidothece
 963. Dendrobium rigidifolium
 964. Dendrobium rigidum
 965. Dendrobium rindjaniense
 966. Dendrobium riparium
 967. Dendrobium roseicolor
 968. Dendrobium roseipes
 969. Dendrobium rosellum
 970. Dendrobium roseoflavidum
 971. Dendrobium roseonervatum
 972. Dendrobium roseostriatum
 973. Dendrobium rubropictum
 974. Dendrobium ruckeri
 975. Dendrobium ruginosum
 976. Dendrobium rugosum
 977. Dendrobium rugulosum
 978. Dendrobium rupestre
 979. Dendrobium rupicolum
 980. Dendrobium ruppianum – Small Demon Orchid (formerlyD. fusiforme)
 981. Dendrobium × ruppiosum (D. ruppianum × D. speciosum)
 982. Dendrobium rutriferum
 983. Dendrobium ruttenii
 984. Dendrobium sacculiferum
 985. Dendrobium sagittatum
 986. Dendrobium salaccense
 987. Dendrobium salebrosum
 988. Dendrobium salicifolium
 989. Dendrobium salomonense
 990. Dendrobium sambasanum
 991. Dendrobium samoense
 992. Dendrobium sancristobalense
 993. Dendrobium sanderae – Mrs. Sander's Dendrobium
  • Dendrobium sanderae var. Luzonense
  • Dendrobium sanderae var. Major
  • Dendrobium sanderae var. Parviflorum
  • Dendrobium sanderae var. Surigaoense
 994. Dendrobium sanderianum
 995. Dendrobium sandsii
 996. Dendrobium sanguinolentum – Blood-stained dendrobium
 997. Dendrobium sarawakense
 998. Dendrobium sarcochilus
  • Dendrobium sarcochilus var. megalorhizum
  • Dendrobium sarcochilus var. sarcochilus
 999. Dendrobium sarcodes
  • Dendrobium sarcodes var. majus
  • Dendrobium sarcodes var. sarcodes
 1000. Dendrobium sarcophyllum
 1001. Dendrobium sarmentosum
 1002. Dendrobium scabrifolium
 1003. Dendrobium scabrilingue – Rough-lipped Dendrobium
 1004. Dendrobium schneiderae – Mrs. Schneider's Dendrobium
  • Dendrobium schneiderae var. major
  • Dendrobium schneiderae var. schneiderae
 1005. Dendrobium schoeninum
 1006. Dendrobium schuetzei – Schütze's Dendrobium
 1007. Dendrobium schulleri
 1008. Dendrobium schwartzkopfianum
 1009. Dendrobium schweinfurthianum
 1010. Dendrobium scirpoides
 1011. Dendrobium scopula
 1012. Dendrobium scoriarum
 1013. Dendrobium sculptum
 1014. Dendrobium secundum – Hoàng thảo báo hỉ
 1015. Dendrobium senile – White-haired dendrobiumOld Man Orchid
 1016. Dendrobium septemcostulatum
 1017. Dendrobium seranicum
 1018. Dendrobium serratilabium – Toothed-lip Dendrobium
 1019. Dendrobium serratipetalum
 1020. Dendrobium setifolium
 1021. Dendrobium setigerum – Synonym of Dendrobium macrophyllum
 1022. Dendrobium setosum
 1023. Dendrobium shiraishii
 1024. Dendrobium shompenii
 1025. Dendrobium siberutense
 1026. Dendrobium sidikalangense
 1027. Dendrobium signatum
 1028. Dendrobium simondii
 1029. Dendrobium sinense
 1030. Dendrobium singaporense
 1031. Dendrobium singkawangense – Singkawang Dendrobium
 1032. Dendrobium singulare
 1033. Dendrobium sinuatum
 1034. Dendrobium sinuosum
 1035. Dendrobium sladei
 1036. Dendrobium smillieae F.Muell. – Smillie's Dendrobium,Bottlebrush Orchid
 1037. Dendrobium smithianum
 1038. Dendrobium sociale
 1039. Dendrobium somai
 1040. Dendrobium soriense
 1041. Dendrobium sororium
 1042. Dendrobium spatella
 1043. Dendrobium spathilabium
 1044. Dendrobium spathilingue
 1045. Dendrobium spathipetalum
 1046. Dendrobium spathulatum
 1047. Dendrobium speciosum – Outstanding Dendrobium, King Orchid, Rock Lily
 1048. Dendrobium speckmaieri
 1049. Dendrobium spectabile – Grand Dendrobium
 1050. Dendrobium spectatissimum
 1051. Dendrobium speculigerum
 1052. Dendrobium sphegidoglossum – Wasp-lipped Dendrobium
 1053. Dendrobium sphenochilum
 1054. Dendrobium spurium
 1055. Dendrobium steatoglossum
 1056. Dendrobium steinii
 1057. Dendrobium stelidiiferum
 1058. Dendrobium stenophyllum
 1059. Dendrobium stictanthum
 1060. Dendrobium stockeri
 1061. Dendrobium stolleanum
 1062. Dendrobium stratiotes – Stalwart Dendrobium
 1063. Dendrobium straussianum
 1064. Dendrobium strebloceras – Twisted-horned dendrobium
 1065. Dendrobium strepsiceros
 1066. Dendrobium striaenopsis: was, Dendrobium bigibum var.schroederianum
 1067. Dendrobium striatellum
 1068. Dendrobium striatiflorum
 1069. Dendrobium striolatum – Streaked Rock Orchid, "rattail orchid"
 1070. Dendrobium strongylanthum
 1071. Dendrobium stuartii
 1072. Dendrobium stuposum – Flax-like Dendrobium
 1073. Dendrobium suaveolens
 1074. Dendrobium subacaule
 1075. Dendrobium subbilobatum
 1076. Dendrobium subclausum
  • Dendrobium subclausum var. pandanicola
  • Dendrobium subclausum var. phlox
  • Dendrobium subclausum var. speciosum
  • Dendrobium subclausum var. subclausum – Almost-closed-flowered Dendrobium
 1077. Dendrobium subelobatum
 1078. Dendrobium subflavidum
 1079. Dendrobium subpandifolium
 1080. Dendrobium subpetiolatum
 1081. Dendrobium subquadratum
 1082. Dendrobium subserratum
 1083. Dendrobium subsessile
 1084. Dendrobium subtricostatum
 1085. Dendrobium subulatoides
 1086. Dendrobium subulatum
 1087. Dendrobium subuliferum
 1088. Dendrobium × suffusum
 1089. Dendrobium sulcatum – Furrowed-lip dendrobium
 1090. Dendrobium sulphureum
  • Dendrobium sulphureum var. cellulosum
  • Dendrobium sulphureum var. rigidifolium
  • Dendrobium sulphureum var. sulphureum
 1091. Dendrobium sumatranum
 1092. Dendrobium summerhayesianum
 1093. Dendrobium superans
 1094. Dendrobium × superbiens
 1095. Dendrobium superbum – Honohono Synonym of Dendrobium anosmum
 1096. Dendrobium sutepense
 1097. Dendrobium sutiknoi P.O'Byrne
 1098. Dendrobium suzukii – Suzuki's Dendrobium
 1099. Dendrobium swartzii
 1100. Dendrobium sylvanum – Forest-dwelling Dendrobium
 1101. Dendrobium takahashii
 1102. Dendrobium tampangii
 1103. Dendrobium tangerinum – Tangerine-coloured Dendrobium
 1104. Dendrobium tapingense
 1105. Dendrobium tapiniense – Tapini Dendrobium
 1106. Dendrobium tarberi (formerly D. speciosum var. hillii)
 1107. Dendrobium tattonianum (D. canaliculatum var.tattonianum)
 1108. Dendrobium taurinum – Bull orchid
  • Dendrobium taurinum var. amboinense
  • Dendrobium taurinum var. taurinum
 1109. Dendrobium taurulinum
 1110. Dendrobium taveuniense
 1111. Dendrobium teloense
 1112. Dendrobium tenellum – Very Delicate Dendrobium
 1113. Dendrobium tenue
 1114. Dendrobium tenuicaule
 1115. Dendrobium tenuissimum[cần thẩm tra] – "rattail orchid"
 1116. Dendrobium terminale
 1117. Dendrobium terrestre
 1118. Dendrobium tetrachromum
 1119. Dendrobium tetraedre
 1120. Dendrobium tetragonum – Rectangular-bulbed dendrobiumTree spider orchidCommon spider orchid
 1121. Dendrobium tetralobum
 1122. Dendrobium tetrodon
  • Dendrobium tetrodon var. tetrodon
  • Dendrobium tetrodon var. vanvuurenii
 1123. Dendrobium thrysiflorum – Pinecone-raceme Dendrobium
 1124. Dendrobium thysanophorum
 1125. Dendrobium tobaense – Toba Dendrobium
 1126. Dendrobium tokai
 1127. Dendrobium torajaense – Toraja Dendrobium
 1128. Dendrobium toressae – Torres Strait Dendrobium
 1129. Dendrobium torquisepalum
 1130. Dendrobium torricellense
 1131. Dendrobium torricellianum
 1132. Dendrobium tortile – Hoàng thảo xoắn
 1133. Dendrobium tosaense
 1134. Dendrobium toxopei
 1135. Dendrobium tozerensis
 1136. Dendrobium trachythece
 1137. Dendrobium transparens – Translucent Dendrobium
 1138. Dendrobium transtilliferum
 1139. Dendrobium treubii
 1140. Dendrobium triangulum
 1141. Dendrobium trichosepalum
 1142. Dendrobium trichostomum
 1143. Dendrobium tricuspe
 1144. Dendrobium tridentatum
 1145. Dendrobium tridentiferum
 1146. Dendrobium trigonellodorum
 1147. Dendrobium trigonopus – Golden Chicken's Beak Orchid,Triangular-column-footed Dendrobium
 1148. Dendrobium trilamellatum – Brown Antelope Orchid
 1149. Dendrobium trilobulatum
 1150. Dendrobium trinervium
 1151. Dendrobium triste
 1152. Dendrobium tropidoneuron
 1153. Dendrobium trullatum
 1154. Dendrobium truncatum
 1155. Dendrobium truncicola
 1156. Dendrobium tuananhii Aver.: Vietnam
 1157. Dendrobium tubiflorum
 1158. Dendrobium tumoriferum
 1159. Dendrobium uliginosum
 1160. Dendrobium umbonatum
 1161. Dendrobium uncatum
 1162. Dendrobium undatialatum
 1163. Dendrobium unicarinatum
 1164. Dendrobium unicum – Hoàng thảo một hoa
 1165. Dendrobium uniflorum – Single-flowered Dendrobium
 1166. Dendrobium × usitae
 1167. Dendrobium usterioides
 1168. Dendrobium ustulatum
 1169. Dendrobium utile[cần thẩm tra]
 1170. Dendrobium vagabundum
 1171. Dendrobium vagans
 1172. Dendrobium validipecten
 1173. Dendrobium vanderwateri
 1174. Dendrobium vandifolium
 1175. Dendrobium vandoides
 1176. Dendrobium vanhulstijnii
 1177. Dendrobium vannouhuysii
  • Dendrobium vannouhuysii var. rhombipetalum
  • Dendrobium vannouhuysii var. vannouhuysii
 1178. Dendrobium ventricosum
 1179. Dendrobium ventrilabium
 1180. Dendrobium ventripes
 1181. Dendrobium venustum – Lovely Dendrobium
 1182. Dendrobium vernicosum
 1183. Dendrobium verruciferum
 1184. Dendrobium verruciflorum
 1185. Dendrobium verruculosum
 1186. Dendrobium versicolor
 1187. Dendrobium vesiculosum
 1188. Dendrobium vestigiiferum
 1189. Dendrobium vexillarius – Flag-carrying Dendrobium
  • Dendrobium vexillarius var. albiviride
  • Dendrobium vexillarius var. elworthyi
  • Dendrobium vexillarius var. microblepharum
  • Dendrobium vexillarius var. retroflexum
  • Dendrobium vexillarius var. uncinatum
  • Dendrobium vexillarius var. vexillarius
 1190. Dendrobium victoriae-reginae – Queen Victoria's Dendrobium, Blue Orchid
 1191. Dendrobium villosulum
 1192. Dendrobium vinosum
 1193. Dendrobium violaceoflavens – Violet-yellow Dendrobium
 1194. Dendrobium violaceominiatum
 1195. Dendrobium violaceopictum
 1196. Dendrobium violaceum – Violet Dendrobium
  • Dendrobium violaceum ssp. cyperifolium
  • Dendrobium violaceum ssp. violaceum
 1197. Dendrobium violascens
 1198. Dendrobium virgineum – Virginal White Dendrobium
 1199. Dendrobium viridiflorum
 1200. Dendrobium viriditepalum
 1201. Dendrobium viridulum
 1202. Dendrobium virotii
 1203. Dendrobium vitiense
 1204. Dendrobium von-paulsenianum
 1205. Dendrobium vonroemeri
 1206. Dendrobium wardianum – Ward's Dendrobium
 1207. Dendrobium wassellii
 1208. Dendrobium wattiiHoạt lan
 1209. Dendrobium wentianum
 1210. Dendrobium wenzelii – Wenzel's Dendrobium
 1211. Dendrobium whistleri
 1212. Dendrobium wightii
 1213. Dendrobium williamsianum – Williams' Dendrobium
  • Dendrobium williamsianum var. chanii
  • Dendrobium williamsianum var. williamsianum
 1214. Dendrobium williamsonii – Williamson's dendrobium
 1215. Dendrobium wilmsianum
 1216. Dendrobium wilsonii
 1217. Dendrobium wisselense
 1218. Dendrobium wolterianum
 1219. Dendrobium woluense
 1220. Dendrobium womersleyi
 1221. Dendrobium woodsii
 1222. Dendrobium wulaiense – Wulai Island White Orchid
 1223. Dendrobium xanthoacron
 1224. Dendrobium xanthogenium
 1225. Dendrobium xanthomeson
 1226. Dendrobium xanthophlebium
 1227. Dendrobium xanthothece
 1228. Dendrobium xichouensis
 1229. Dendrobium xiphophyllum
 1230. Dendrobium xylophyllum
 1231. Dendrobium yeageri
 1232. Dendrobium yengiliense
 1233. Dendrobium ypsilon
 1234. Dendrobium yunnanense
 1235. Dendrobium zamboangense
 1236. Dendrobium zonatum

Các loài đã từng được xếp vào chi Lan hoàng thảo


 1. Ceraia pseudoequitans (Fessel & Lückel) M.A.Clem (was Dendrobium pseudoequitans)
 2. Dipodium punctatum (was Dendrobium punctatum)
 3. Dockrillia, including
  1. Dockrillia calamiformis (was Dendrobium teretifolium var. fasciculatum)
  2. Dockrillia cucumerina – Cucumber Orchid (was Dendrobium cucumerinum)
  3. Dockrillia dolichophylla (was Dendrobium teretifolium var. aureum)
  4. Dockrillia fairfaxii (was Dendrobium teretifolium var. fairfaxii)
  5. Dockrillia linguiformis – Thumbnail Orchid, "tongue orchid" (was Dendrobium linguiformeDendrobium linguiforme var. huntianum)
  6. Dockrillia nugentii (was Dendrobium linguiforme var. nugentii)
  7. Dockrillia pugioniformis – Dagger Orchid (was Dendrobium pugioniforme)
  8. Dockrillia teretifolia – Bridal-veil OrchidClematis Orchid, "rattail orchid", "pencil orchid" (was Dendrobium teretifolium)
 4. Eurycaulis lucens (Rchb.f.) M.A.Clem (was Dendrobium lucens)
 5. Winika cunninghamii – Winika, "Christmas orchid", "bamboo orchid" (was Dendrobium cunninghamii)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét