Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Phát hiện vùng phân bố tự nhiên mới của một loài Lan mới cho khoa học Việt Nam: Dendrobium farinatum Schildh. Et Schraut

Dendrobium farinatum Schildh. & Schraut 2004 SECTION Breviflores Photo by Copyright © W C Schraut and Orchids and More Website
Common Name or Meaning The Frosted Dendrobium [refers tothe shiny appearance to all aspects of the flower
Flower Size
Found in Vietnam
CAUTION I have no way of verifying this determination so please use with caution

Loài lan Dendrobium farinatum Schildh. Et Schraut là loài đặc hữu của Việt Nam, lần đầu tiên được ghi nhận qua một công bố trên tạp chí của Đức vào năm 2004, trong bài báo với tiêu đề “ein neues Dendrobium der Sektion breviflores aus Vietnam do tạp chí Journ. Orchideenfreund phát hành(1)”. Trong bài báo này, hai tác giả H. Schildhauer và W. Schraut đã mô tả loài lanDendrobium farinatum là một loài lan mới, xuất xứ từ Việt Nam, và loài lan này được nhập vào Cộng Hòa Liên Bang Đức với mục đích thương mại. Cũng theo tạp chí này, nguồn gốc xuất xứ của loài lan này không rõ ràng, nhưng được cho là từ tỉnh Lai Châu ở Tây Bắc Việt Nam và phân bố ở vùng có độ cao 800-900m so với mực nước biển.
Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB), Khu bảo tồn Hòn Bà (KBTHB) và Vườn Thực vật Praha (PBG), chuyến khảo sát thứ nhất (21 tháng 6 - 7 tháng 7 năm 2011) đã chính thức ghi nhận sự hiện diện của loài lanDendrobium farinatum tại Khu bảo tồn Hòn Bà thuộc Khánh Hòa ở độ cao khoảng 1200-1500m. Đây là lần đầu tiên loài lan này được ghi nhận một cách chính thức trong môi trường tự nhiên tại Việt Nam. Mẫu vật thu thập được đã cho ra hoa vào tháng 7 trong năm.
Đặc điểm sinh thái của mẫu vật thu được là mọc ven đường với kiểu rừng hỗn giao lá rộng.
Hiện nay, nhóm nghiên cứu hỗn hợp ITB, KBTHB và PBG đang tiến hành thêm các khảo sát để đánh giá vùng phân bố và sinh thái của loài lan Dendrobium farinatum trong tự nhiên nhằm đưa ra giải pháp bảo tồn cho loài lan đặc hữu này của Việt Nam.
(1)Theo tạp chí Orchideen Journal, Volume 11, năm 2004, trang 374 của hội Hoa lan CHLB Đức:"Vereinigung Deutscher Orchideenfreunde e.V". Tài liệu lấy từ trang : http://www.vdof.de/alt_5.htm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét