Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Aceratorchis - Galearis

Species

  1. Galearis cyclochila (Franch. & Sav.) Soó – ChinaJapanKoreaRussian Far East
  2. Galearis fauriei (Finet) P.F.Hunt – Japan
  3. Galearis huanglongensis Q.W.Meng & Y.B.Luo – Sichuan
  4. Galearis roborovskyi (Maxim.) S.C.Chen, P.J.Cribb & S.W.Gale – China, TibetNepal, eastern Himalayas
  5. Galearis rotundifolia (Banks ex Pursh) R.M.Bateman – CanadaGreenland, northern United States
  6. Galearis spathulata (Lindl.) P.F.Hunt – China, Himalayas, Nepal, Myanmar
  7. Galearis spectabilis (L.) Raf. – eastern Canada; eastern and central United States
  8. Galearis tschiliensis (Schltr.) P.J.Cribb, S.W.Gale & R.M.Bateman – China
  9. Galearis wardii (W.W.Sm.) P.F.Hunt – China including TibetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét