Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Acoridium-Dendrochilum

Dendrochilum là một chi thực vật có hoa trong họ Lan

Selected species

  1. Dendrochilum anfractum – Bent Dendrochilum
  2. Dendrochilum aurantiacum
  3. Dendrochilum cobbianum – Cobb's Dendrochilum
  4. Dendrochilum glumaceum – Hay-scented Orchid, Husk-like Dendrochilum
  5. Dendrochilum javieriense – Javier's Dendrochilum
  6. Dendrochilum longifolium
  7. Dendrochilum magnum – Large Dendrochilum


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét