Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Acostaea

Acostaea là một chi thực vật có hoa trong họ Lan.

  1. Acostaea bicornis Luer (1983) Panama.
  2. Acostaea campylotyle P. Ortiz (1979) Kolumbien und der Norden Ekuadors.
  3. Acostaea costaricensis Schltr. (1923) Costa Rica bis Ekuador.
  4. Acostaea tenax Luer & R. Escobar (1982) Kolumbien.
  5. Acostaea trilobata Luer (1975) Ekuador.
  6. Acostaea unicornis Luer (1983) Panama.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét