Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Acrochaene

Acrochaene là một chi phong lan, với 2 loài đặc hữu của Ấn Độ và Đông Nam Á.

Danh sách các loài

  1. Acrochaene punctata
  2. Acrochaene rimanni

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét