Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Aganisia


Aganisia là một chi thực vật có hoa trong họ Lan.[2] Chúng sốn ghcủ yếu ở vùng Nam Mỹ và được John Lindley mô tả khoa học lần đầu tiên năm 1853.
Four species are currently recognized (May 2014):[1]
  1. Aganisia cyanea (Lindl.) Rchb.f. - Blue orchid - VenezuelaColombiaPeruBrazil
  2. Aganisia fimbriata Rchb.f. - BrazilVenezuelaColombiaPeruGuyanaSuriname
  3. Aganisia pulchella Lindl. - TrinidadFrench GuianaSurinameGuyanaVenezuelaBrazil
  4. Aganisia rosariana (V.P.Castro & J.B.F.Silva) F.Barros & L.R.S.Guim. - Brazil (Rondônia)

Intergeneric Hybrids


  1. xDownsara. = Aganisia x Batemannia x Otostylis x Zygosepalum
  2. xHamelwellsara = Aganisia x BatemannianaOtostylis x Zygopetalum x Zygosepalum
  3. xMasonara = Promenaea x Aganisia x Batemanniana x Colax x Otostylis x Zygopetalum x Zygosepalum
  4. xOtonisia = Aganisia x Otostylis
  5. xZygonisia = Aganisia x Zygopetalum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét