Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Ackermania-Benzingia

Benzingia là một chi thực vật có hoa trong họ Orchidaceae. Chúng thuộc phân họ Epidendroideae. Đây là một chi mới được tạo ra với Chondrorhyncha, được đặt theo tên James D. Ackerman, một nhà phân loại học về Lan của Mỹ. Chúng thường được tìm thấy ở vùng núi Trung Mỹ và vùng tây bắc Nam Mỹ, từ Costa Rica đến Peru.[1][2]
As of May 2012 nine species are recognized:[3]
  1. Benzingia caudata (Ackerman) Dressler – Peru (Cordillera del Cóndor), Ecuador
  2. Benzingia cornuta (Garay) Dressler - Colombia, Ecuador
  3. Benzingia estradae (Dodson) Dodson - Ecuador
  4. Benzingia hajekii (D.E.Benn. & Christenson) Dressler – Peru
  5. Benzingia hirtzii Dodson - Ecuador (Esmeraldas)
  6. Benzingia jarae (D.E.Benn. & Christenson) Dressler – Peru
  7. Benzingia palorae (Dodson & Hirtz) Dressler - Colombia, Ecuador
  8. Benzingia reichenbachiana (Schltr.) Dressler - Costa Rica, Panama
  9. Benzingia thienii (Dodson) P.A.Harding - Ecuador


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét