Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Rhyncholaeliocattleya Chief Pink 'Diana' (Chief Snow x November Bride)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét