Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Rhyncholaeliocattleya (Chunyeah 'Moon Beauty' x Judith Lynn Hausermann 'Marty')
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét