Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Rhyncholaeliocattleya (Linda Fisk 'Casey' x Memoria Harriet George 'Glendale Heights')
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét