Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Hài Thiết (Hài Vân Bắc) - Paphiopedilum purpuratum
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét