Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Wayne Compton 'Aaron' (Rhyncattleanthe Afternoon Delight x Rhyncholaeliocattleya Hausermann's Treasure)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét